Adio Grasime

Coş de cumpărături0

Politica de confidențialitate

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor www.adiograsime.ro. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dumneavoastra, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură Confidențialitatea datelor Dumneavoastra. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale www.adiograsime.ro. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.adiograsime.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de www.adiograsime.ro. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, www.adiograsime.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

Cine suntem?

www.adiograsime.ro este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, înregistrată la ORC sub nr. .........., având CUI ...............

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

www.adiograsime.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dumneavoastra în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care www.adiograsime.ro. va colecta și prelucra datele Dumneavoastra, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1) Înregistrare comandă sau cont pe site-ul www.adiograsime.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui comandă sau cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.adiograsime.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2) Procesarea formularului de contact/ ofertă

www.adiograsime.ro va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.adiograsime.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a www.adiograsime.ro

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dumneavoastra, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dumneavoastra a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

www.adiograsime.ro se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

3) Publicații / Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a www.adiograsime.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a www.adiograsime.ro

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al www.adiograsime.ro

 

Cine are acces la datele DUMNEAVOASTRA ?

www.adiograsime.ro , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Adresă de corespondență: Brasov, România.

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii comunicare email - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

Cât timp sunt stocate datele DUMNEAVOASTRA ?

www.adiograsime.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastra, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

 

Care sunt drepturile DUMNEAVOASTRA ?

 1. dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastra, www.adiograsime.ro. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către www.adiograsime.ro. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar www.adiograsime.ro. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine www.adiograsime.ro. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) www.adiograsime.ro. să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) www.adiograsime.ro. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale www.adiograsime.ro. prevalează asupra drepturilor Dumneavoastra.; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către www.adiograsime.ro., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la www.adiograsime.ro. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de www.adiograsime.ro. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

www.adiograsime.ro a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii www.adiograsime.ro., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama www.adiograsime.ro. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.adiograsime.ro folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.adiograsime.ro este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către www.adiograsime.ro

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al www.adiograsime.ro. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al www.adiograsime.ro

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.adiograsime.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.adiograsime.ro.dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastra. personale vor fi prelucrate de www.adiograsime.ro., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Rețete DIABETICE - Low-Carb

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afine

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afineIngrediente (2-3 porţii):80g tărâțe de ovăz300ml lapte de migdale300ml apăSlimSugar după gust200g afine1 lingură...

Detalii

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afine

Prăjitura de cacao

Prăjitură de cacao 100 g Făină de arorut 20g Făină de migdale 1 lingură de făină de cocos 3 linguri rase de pudră de roșcove sau cacao 1 linguriță de bicarbonat...

Detalii

Prăjitura de cacao

Biluțe răcoritoare

Biluțe răcoritoare de caise 140g caise (fără semințe)50g Făină de cocos20g slimsugar( sau orice alt înlocuitor de zahăr – însă atunci este nevoie de cca 4 ori m...

Detalii

Biluțe răcoritoare

Tort de clătite

Tort de clătite ingrediente pentru clătite:100 g  făină de banane verzi6 ouă200ml apă200ml apă carbogazoasă4 linguri de ulei de cocos topitvârf de cuțit de...

Detalii

Tort de clătite

Brânză topită vegetală - conopidă & cocomas

Brânză topită vegetală – din conopidă și cocomas nu are gust de cocos, nici conopida nu se simte, iar textura cremoasă o face deosebită.250g cocomas3 linguri de...

Detalii

Brânză topită vegetală - conopidă & cocomas

Felii crocante cu semințe

Crocanți cu semințe Ingrediente: 15 g semințe chia40 g semințe după gust (eu am folosit semințe de in, de floarea soarelui și de cânepă)20 g făină de ovăz (am d...

Detalii

Felii crocante cu semințe

Înghețată de vișine rapidă

Înghețată de vișine..și când căldura cea mai toridă te gonește afară din casă, atunci îți sosesc și musafirii anunțați din timp (când tocmai sunau la ușă)  ...

Detalii

Înghețată de vișine rapidă

Chiflă rapidă de ovăz

Chiflă rapidă de ovăz Ingrediente:90 g făină de fulgi de ovăz (fulgi de ovăz dat prin râșniță)40 g gluten de grâu 1 linguriță de sare Himalaya1 linguriță de dro...

Detalii

Chiflă rapidă de ovăz

Gem de căpșuni cu semințe chia

Gem de căpșuni cu semințe chia Ingrediente: 140-150g căpșuniîndulcitor (dacă este nevoie – eu am adăugat 1 linguriță – cca 5g - de înlocuitor de zahăr 1:4 D-W)1...

Detalii

Gem de căpșuni cu semințe chia

Cheesecake fals cu căpșuni

"Cheescake" cu căpșuni Ingrediente pentru baza crocantă:100g migdale60g merișoare dezhidratateIngrediente pentru cremă:150g migdalevanilie, sau esență de vanili...

Detalii

Cheesecake fals cu căpșuni

Flori de mere

Flori de mere Ingrediente:50g făină de migdale120g făină de arorut (arrowroot)30g făină de nucă de cocos3 linguri de psyllium husk20g înlocuitor de zahăr 1:4 D-...

Detalii

Flori de mere

Waffe

 Waffe - sănătoase Ingrediente:2 ouă1 lingură de înlocuitor de zahăr 1:4½ lingură de smântână light1,5 lingură de lapte degresat1 linguriță de Maxaroma de...

Detalii

Waffe

Tăiței cu varză

Varză cu tăițeiMi-am pregătit niște paste fără carbohidrați, și pentru diversificare le-am preparat ușor și rapid cu varză.Am tăiat un pic de varză, fâșii șubți...

Detalii

Tăiței cu varză

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb       Am desfăcut un broccoli și l-am fiert în apa cu sare, dar numai într-atât să rămână totuși c...

Detalii

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb

Cuburi de cocos 1,5g Carbohidrați

Pișcot cub de cocos 1  Cub de cocos are doar 78,5 calorie și 1,5g carbohidrați!Ingrediente:40 g  Nucă rasa de cocos (fin) 60 g făină de cocos degresat...

Detalii

Cuburi de cocos 1,5g Carbohidrați

Cremă de brânză cu vanilie

Cremă de brânză cu vanilie Ingrediente:2 gălbenușuri de ouă200ml  lapte (degresat)        25g șteverit1 linguriță de făi...

Detalii

Cremă de brânză cu vanilie

Plăcinte cu mere și nuci

Plăcinte cu mere și nuci       Am obținut o plăcintă extraordinară plină de umplutură, iar aluatul este cu nucă. Ingrediente aluat...

Detalii

Plăcinte cu mere și nuci

Paste cu scorțișoare - NoCarb Stile

Paste cu scorțișoare – NoCarb stile Ingrediente:5g unt de cocos 5g scorțișoare2-3 linguri de eritrit1 linguriță de rom Kingston (nu este obligatoriu, însă combi...

Detalii

Paste cu scorțișoare - NoCarb Stile

Clătite americane – fără ouă

Clătite americane – fără ouă Ingrediente:1 linguriță de făină de konjac (înlocuiește oul)1 linguriță de șteverit150 ml lapte de migdale2 linguri de făină de mig...

Detalii

Clătite americane – fără ouă

Lipie dietetică pentru tortilla

Ingrediente: 300g Făină ( amestec făină Dia-Wellness Zero-6 cu făină integrală 50-50%) 4 linguri de ulei de măsline Apă călduță, cât ia aluatul (cca 170 ml) 1 l...

Detalii

Lipie dietetică pentru tortilla

Lapte de pasăre

Lapte de pasăre Ingrediente: 2 ouă25g Șteverit (de 4 ori mai dulce decat zahărul!!!)Esență de vanilie (vanilie bourbon)½  linguriță rasă de făină...

Detalii

Lapte de pasăre

Tortilla fragedă fără ouă

Tortilla fragedă fără ouă*Vegan, *paleo, *low carb, *fără glutenIngrediente:100g făină de cocos20g făină de in3 Lingurițe cu vârf de psyllium husk1 linguriță de...

Detalii

Tortilla fragedă fără ouă

Paste Bolognese - cu paste din konjac

Paste Bolognese  - cu paste din konjac Rețetă preluată – mulțumim lui Martinka Dia ”Am luat ½ kg de carne de curcan (sau merge orice altă carne cu sub 7% g...

Detalii

Paste Bolognese - cu paste din konjac

Lemon Curd - dietetic

Renumitul "Lemon Curd" – varianta dietetică Specialitate britanică. Poate fi consumat pe pâine, dar și la prăjituri. Se păstrează la frigider chiar și 7-10 zile...

Detalii

Lemon Curd - dietetic

Ciocolată de casă

Ciocolată de casă Ingrediente:250g lapte praf 0,1%60g înlocuitor de zahăr 1:4, sau 240g eritirt100ml apă100g unt de cocos40g Cacao degresat Preparare:Fierbem er...

Detalii

Ciocolată de casă

Talere cu branza -low carb

Talere cu branza, socant de bune – low carb Ingrediente:◾250 g branza degresata◾2 oua◾3 linguri de fulgi de ovaz (fulgi macinati)◾3 linguri de fulgi de ovaz ◾1...

Detalii

Talere cu branza -low carb

Cornulețe de zăpadă

Cornulețe de zăpadă 75g nucă de caju măcinat40g făină de migdale10g făină de cocos1 ou – poate fi înlocuit cu cocomas pentru cei care nu consumă ouă1 lingură de...

Detalii

Cornulețe de zăpadă

Biscuiți MIC DEJUN de casă -Low Carb

Biscuiți ”mic dejun” de casă -varianta LowCarb Ingrediente:60 g fulgi de ovăz (mai mărunt)50 g tărâță de ovăz 30 g nucă de cocos rasă eu am pus 8 g înlocuitor d...

Detalii

Biscuiți MIC DEJUN de casă -Low Carb

Biscuiți de fulgi de ovăz și cocos

Biscuiți de fulgi de ovăz și cocos 100 g ”făină de fulgi de ovăz” (eu am dat fulgii de ovăz prin râșnița de cafea)20g înlocuitor de zahăr 1:4  D-W (daca fo...

Detalii

Biscuiți de fulgi de ovăz și cocos

Turtă dulce din nucă - cu zeamă de portocale

Turtă dulce cu nucă 100g nuci măcinateEritritol sau xilitol după gust20g zeamă de portocale (zeama la cca ½ portocală)un praf de scorțișoare Amestecăm ingredien...

Detalii

Turtă dulce din nucă - cu zeamă de portocale

Praline de casă

Praline de casă Un cadou apreciat de familia mea, acum 3 ani am făcut familiei mele, de crăciun tuturor praline. Efectul a fost incredibil! De atunci primesc ”s...

Detalii

Praline de casă

Paste cu smântână și pui

Paste konjac cu smântână și pui ingrediente : 250 g piept de pui tocat, 150 g șuncă de piept de pui tăiat fâșii, 1,5 păhărel de smântână degresată, 1 pachet tăi...

Detalii

Paste cu smântână și pui

Tort de ovăz

Tort de ovăz Ingrediente:pișcot: (pentru formă de 18 cm)•2 ouă•30 g fulgi de ovăz dat prin râșniță•10 g praf de cacao•1 linguriță praf de copt•vârf de cuți...

Detalii

Tort de ovăz

Ghimbir confiat

Ghimbir confiat Poate fi un cadou deosebit, bun pentru ”pâinea episcopului”, biscuiți sau alte prăjituri, dar păstrat simplu la frigider deoarece copiilor le pl...

Detalii

Ghimbir confiat

Cremă de ciocolată simplă

Cremă de ciocolată simplă ingrdiente: 600ml cremă de cocos (cocomas) 3 linguri de praf de cacao olandeză 2-3 Linguri de eritritol sau xilitol punem crema d...

Detalii

Cremă de ciocolată simplă

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle 1 pachet tăiței NoCarb Noodle200g Spanac1 lingură de ulei de cocos sau ulei de măsline50 ml lapte2 căței de usturoi2 ouăzeama de...

Detalii

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle

Piure de conopidă

Piure de conopidă 1 conopidă mediepuțină laptepuțin unt1 lingură vegetasarepiper Fierbem conopida, în apă condimentată (eu am folosit vegeta). Am strecurat-o, ș...

Detalii

Piure de conopidă

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz)

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz) 50 ml eritrit50 ml apă1 linguriță de ulei de măsline2 lingurițe praf de cacao degresat6 linguri de tărâță de ovăz2 lingur...

Detalii

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz)

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță Ingrediente:• 1 pachet de tăiței NoCarb Noodles• 250 g Piept de pui tocat• 1 ceapă roșie mică tăiat mărunt• 1 ling...

Detalii

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță

Brioșe Extaz de ciocolată

Brioșe Extaz de ciocolată ingrediente pentru aluat:•130 g Amestec făină 50% D-W•1 gălbenuș de ouă•30 g Ulei de cocos•50 g lapte degresată• Îndulcitor după gust...

Detalii

Brioșe Extaz de ciocolată

Ruladă cu mere și scorțișoare

Ruladă cu mere și scorțișoare Un desert rapid și deosebit de gustos pentru orice ocazie. a avut un asemenea succes, încât mi-au cerut să mai fac una J . Simplu...

Detalii

Ruladă cu mere și scorțișoare

Brioșe cu brânză și cașcaval

Brioșe cu brânză și cașcaval Ingrediente:•1 ou•180 g brânză degresată•100 g smântână light•60 g cașcaval ras•20 g amidon de tapioca low carb (se poate și c...

Detalii

Brioșe cu brânză și cașcaval

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI - din țelină

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI  - din țelină Asta a început cu faptul, că mie nu-mi place(a) țelina. Gătit sau crud, nici măcar acum, pentru ca pur și simplu n...

Detalii

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI - din țelină

Pizza Dietetică

Pizza dietetică 200 g brânză degresată3-4 linguri de tărâță de ovăz1 ouă1 lingură de smântână lightoregano, busuioc, sare Preparare.:se amestecă ingredientele,...

Detalii

Pizza Dietetică

Mousse de ciocolată fierbinte

Mousse de ciocolată fierbinte Pentru ca să înceapă, sau să se termine bine ziua tuturor, un desert ”nevinovat” de la Angela. Mousse-ul de ciocolată fierbinte es...

Detalii

Mousse de ciocolată fierbinte

Pâine Paleo

Pâine Bineînțeles cu carbohidrați scăzuți, fără gluten, fără lactoză, fără soia. 100g pâine conține doar 12,2g carbohidrați!!! Astfel nu este potrivit doar pent...

Detalii

Pâine Paleo

Tort de clătite - altfel (personalizat) LowCarb

Tort de clătite mai altfel… J Ingrediente:4 clătite (fiecare poate face clătitele în funcție de dieta pe care o urmează)clătite Dukan clătite Paleo Keto Umplutu...

Detalii

Tort de clătite - altfel (personalizat) LowCarb

Panini cu branza topita-Low Carb

Panini cu brânză topită - sănătos și low carb Ingrediente-100g  făină de in- 80g gluten- 20g tărâță de ovăz- praf de drojdie- 25g ulei de cocos- sare...

Detalii

Panini cu branza topita-Low Carb

BILUTE DE BRANZA - KONJAC

desert rapid BILUTE DE BRANZA -konjac Ingrediente:250 g Branza de vacacoaja unei lamaizeama unei jumatati de lamaiezahar vanilat D-W, sau esenta de vanilie25g i...

Detalii

BILUTE DE BRANZA - KONJAC

Chipsuri PALEO

Chipsuri PALEO (compromis) Ingrediente:Aluat:-50g fulgi moi de ovăz-30g tărâță de ovăz- 35g Amestec de semințe (in,susan,floarea soarelui)-20g semințe de dovlea...

Detalii

Chipsuri PALEO

Garnitură de ”orez” - din conopidă

Garnitură de ”orez” din conopidă  (Dietă: Low-Carb, Dukan, Paleo, Diabetica, fără Gluten)-conopidă -untură de cocos (sau ulei de măsline) -sare (eu am folo...

Detalii

Garnitură de ”orez” - din conopidă

Chiflă low-carb 15 min

Chiflă low-carb în 15 min Ingrediente: (pt 2 chifle)100 g amestec făină D-W 50%50 g brânză1 ou1 linguriță praf de copt1 linguriță sare1 lingură de untură d...

Detalii

Chiflă low-carb 15 min

Înghețată cremoasă acasă - Low-Carb, fără zahăr

Înghețată cremoasă acasă - Low-Carb, fără zahăr Ingrediente:70g Praf de înghețată de vanilie D-W200ml lapteAfineÎnlocuitor de zahăr D-W 1:4  (Eritritol1:4)...

Detalii

Înghețată cremoasă acasă - Low-Carb, fără zahăr

Tort de brânză Low Carb

Tort de brânză Low Carb – și pentru dieta Dukan Ingrediente:500 g brânză300 ml iaurt natur6 linguri de fulgi de ovăz (pentru Dukan tărâțe de ovăz)2 linguri de î...

Detalii

Tort de brânză Low Carb

Tortilla - LowCarb

Tortilla (lipie) – Low-carb Ingrediente: •60 gr amestec făină Dia-Wellness 50%•1 vârf de cuțit de sare•30 ml apă fierbinte• 1/2 linguriță de praf de copt•...

Detalii

Tortilla - LowCarb

Clătite Paleo - ketogenică

Clătite Paleo - ketogenică FĂRĂ GLUTEN; FARA LACTOZĂ; LOW-CARB; Ingrediente: • 2 Ouă• o lingura cu vârf de făină de cocos• Înlocuitor de zahăr D-W 1:4...

Detalii

Clătite Paleo - ketogenică

Un alt fel de Tortellini – sănătos și dulce

Un alt fel de Tortellini – sănătos și dulce Preferatul copiilor! Ingrediente:120g făină d-w 50% (amestec de făină specială pentru a reduce nivelul de carbohidra...

Detalii

Un alt fel de Tortellini – sănătos și dulce

Cornuri Kornspitz de reformă - low carb

Cornuri Kornspitz de reformă Aluat:- 85g făină de in- 75g făină de susan- 60g gluten de grâu- 30g tărâță de ovăz- 10g fulgi de ovăz măcinați- drojdie uscată- 25...

Detalii

Cornuri Kornspitz de reformă - low carb

Varga Beles - LowCarb din paste de konjac

Varga Beles - LowCarbCu paste shirataki (NoCarb)Ingrediente:500g brânză1 pachet de NoCarb fidea4 ouăcoaja la o lămâie2 lingurițe zahar vanilat D-W200ml smântână...

Detalii

Varga Beles - LowCarb din paste de konjac

Lapte cu „griș” sănătos - si pentru Dukan

Lapte cu „griș” sănătos – din tărâță de ovăz și pentru dietele DukanIngrediente:3 Linguri de tărâță de ovăz150 ml lapteinlocuitor de zahar 1:4 dupa gust (eritri...

Detalii

Lapte cu „griș” sănătos - si pentru Dukan

Placinta cu iaurt - LowCarb

Placinta cu iaurt - LowCarb Aluat:-125g amestec de faina D-W 50%-100g unt-1 lingurita de inlocuitor de zahar 1:4 (eritritol 1:4 sau xilitol dar mai mult) Umplut...

Detalii

Placinta cu iaurt - LowCarb

Tăiței NOCarb cu sos carbonara cu bacon

NoCarb Noodle tăiței cu sos carbonara cu bacon.Carbonara:sarepuțin ulei de măsline300 g bacon afumat4 căței de usturoi2 ouă200 g cașcaval ras100 g parmezan...

Detalii

Tăiței NOCarb cu sos carbonara cu bacon

TORT cu tarate de ovaz si fructe

TORT cu tarate de ovaz si fructe Piscot:  3 oua1 lingura de tarata de ovaz 2 linguri de cacaoputin praf de copt2 lingurite de inlocuitor de zahar 1:4 (erit...

Detalii

TORT cu tarate de ovaz si fructe

Panini -Low Carb

Panini - sănătos și low carb Ingrediente-100g  făină de in- 80g gluten- 20g tărâță de ovăz- praf de drojdie- 25g ulei- sare după gust-300g apă călâie -albu...

Detalii

Panini -Low Carb

Deliciu usor si racoritor din iaurt

Deliciu racoritor din iaurt Ingrediente:    250 g iaurt Inlocuitor de zahar 1:4 D-W (eritritol 1:4) sau xilitol – dupa gustse pot pune fructe, alune,...

Detalii

Deliciu usor si racoritor din iaurt

Biscuiti din tarata de ovaz- si pentru dieta Dukan

Biscuiti din fulgi de ovaz- si pentru dieta Dukan Ingrediente:3 linguri de tarata de ovaz1 lingurita inlocuitor de zahar 1:4 (eritritol 1:4)1 lindurita de bicar...

Detalii

Biscuiti din tarata de ovaz- si pentru dieta Dukan

Chifla LowCarb - 2 minute

Chifla LowCarb - 2 minute Ingrediente:20g faina de cocos5g faina de in5g tarate de psylliumun varf de cutit de bicarbonat de sodiu sare2 ouaseminte de susan - s...

Detalii

Chifla LowCarb - 2 minute

Budinca - din faina de Konjac

Budinca din faina KonjacINGREDIENTE:250ml lapte1 lingurita rasa de faina Konjac1 lingurita rasa de eritritol 1:4 – inlocuitor de zahar D-W 1:4 (daca folositi al...

Detalii

Budinca - din faina de Konjac

Briose Low Carb - din paste de konjac

Briose  - cca 27 kcal; carbohidrati 2,77g Recomand celor care pana acum au considerat ca pastele No Carb sunt ”cauciucate”, aceasta reteta a iesit fantasti...

Detalii

Briose Low Carb - din paste de konjac

Minitort de branza Low-Carb

Minitorturi cu branza - LOW-CARB Ingrediente: 1.      ALUAT100 g branza80g faina de cocos2 oua2 lingurite de inlocuitor de zahar D-W 1:...

Detalii

Minitort de branza Low-Carb

PLACINTA DE OVAZ -Low Carb

PLACINTA DE OVAZ Ingrediente:½ ceasca de fulgi de ovaz (eu pun 50-60g)lapte sau apa cat sa cuprinda fulgii (cca. 0,5 dl)sare1 ouuntura de cocos Mod de preparare...

Detalii

PLACINTA DE OVAZ -Low Carb

Supa de Rosii – LowCarb

Supa de Rosii – LowCarbIngrediente:1,5 l suc de rosii2 lingurite de inlocuitor de zahar D-W 1:4 (eritritol 1:4)2 rosii2 morcovi mijlocii fragezi1 ceapa20g untur...

Detalii

Supa de Rosii – LowCarb

Crema racoritoare din Konjac - Low-Carb

Crema racoritoare din Konjac - Low-CarbIngrediente:jumatate de pachet paste NoCarb - Konjac - clatit cu apa cu putina zeama de lamaie, tocat in turmix100g branz...

Detalii

Crema racoritoare din Konjac - Low-Carb

Briosa cu Capsuni - FARA FAINA

Briose cu capsuni – FARA FAINA! Ingrediente:125g capsuni                              ...

Detalii

Briosa cu Capsuni - FARA FAINA

Tort cu branza – FARA ZAHAR si FARA FAINA

Tort cu branza – FARA ZAHAR si FARA FAINA Ingrediente:500g branza degresata40g eritritol 1:4 (inlocuitor de zahar 1:4)esenta de vanilie2 oua200ml smântână50g de...

Detalii

Tort cu branza – FARA ZAHAR si FARA FAINA

Clatite - fara zahar si fara faina

Clatite fara zahar si fara faina Ingrediente:150 ml lapte70 g tarate de ovaz1 ou1 varf de cutit de sare1 lingurita de eritritol 1:4 (inlocuitor de zahar 1:4)Pre...

Detalii

Clatite - fara zahar si fara faina

Caserolă de pui cu paste KONJAC – Low Carb

Caserolă cu pui cu paste konjac – Low CarbIngrediente / 4 porții§  1 pachet de nocarb noodle (tăiței) §  200 g piept de pui dezosat§&nb...

Detalii

Caserolă de pui cu paste KONJAC – Low Carb

Ruladă cu nucă de cocos și cacao - FĂRĂ ZAHĂR, FĂRĂ FĂINĂ

Ruladă cu nucă de cocos și cacao FĂRĂ ZAHĂR, FĂRĂ FĂINĂ Ingrediente:Pișcot: 4 ouă 3 linguri de eritritol (înlocuitor de zahăr D-W 1:1)2 linguri de cacao1 vârf d...

Detalii

Ruladă cu nucă de cocos și cacao - FĂRĂ ZAHĂR, FĂRĂ FĂINĂ

Felii cu iaurt - fara zahar

Felii cu iaurt – fara zahar Ingrediente:1 paharel mic de iaurt simplu3 linguri eritritol (inlocuitor de zahar D-W 1:1)140 g amestec de faina 50%½ pachet de praf...

Detalii

Felii cu iaurt - fara zahar

Prăjitură cu cocos – FĂRĂ FĂINĂ și FĂRĂ ZAHĂR

Prăjitură cu cocos – FĂRĂ FĂINĂ și FĂRĂ ZAHĂR Ingrediente:125 g nucă de cocos ras50g eritritol (înlocuitor de zahăr D-W 1:11 ou1 gălbenuș de ouă30g ciocolata fă...

Detalii

Prăjitură cu cocos – FĂRĂ FĂINĂ și FĂRĂ ZAHĂR

RISOTTO No Carb (paste din konjak)

Risotto NoCarb Noodle (pasta din konjak in forma de orez)Ingrediente / 4 portii2 linguri de untura de cocos1 capatana mica de ceapa galbena1 morcov mai micut, 5...

Detalii

RISOTTO No Carb (paste din konjak)

Minitorturi - FARA ZAHAR, FARA FAINA

Minitorturi - FARA ZAHAR, FARA FAINA Ingrediente:stratul 1:30g fulgi de ovaz3g praf de cacao2 linguri apa1 lingura eritritol (inlocuitor de zahar 1:1)stratul 2:...

Detalii

Minitorturi - FARA ZAHAR, FARA FAINA

Melc cu cacao - low carb - fara zahar

Melci cu cacao  - fara zaharIngrediente:260g amestec de faina 50%2 linguri de gluten de grau1 lingura de inlocuitor de zahar D-W 1:1 (eritritol)250 ml...

Detalii

Melc cu cacao - low carb - fara zahar

Chifle - Low Carb 3,8g Carbohidrati

Chifle Low-Carb - carbohidrati 3,8g!!! Ingrediente: 200g Amestec faina CH minus carbohidrati 11g0,5 dl lapte1 dl apa50 g kefir6 g sarejumatate de pachet de...

Detalii

Chifle - Low Carb 3,8g Carbohidrati

Paste cu cascaval si rosii - Low Carb

Paste cu cascaval si rosii1 pachet de paste NoCarb  100 g (light) crema de cascaval  70 g Bucati de rosii in bulion  dupa gust rosii cherry si mo...

Detalii

Paste cu cascaval si rosii - Low Carb

Croissant Low Carb - retete sanatoase

CROISSANT Low CarbIngrediente aluat: 90 g gluten de grau80g D-W amestec faina-ch35g60g faina de ovaz ( fulgi de ovaz macinat)60g smantana1 lingura de ulei4,5g s...

Detalii

Croissant Low Carb - retete sanatoase

Cornuri Bavareze Low Carb - retete sanatoase

CORNURI BAVAREZE Low CarbIngrediente aluat: 200g D-W amestec faina-ch35g 50g gluten de grau 1 lingurita de sare 2 linguri de ulei 250 ml lapte calaie 1 pachetel...

Detalii

Cornuri Bavareze Low Carb - retete sanatoase

Pizza dietetică

Pizza dietetică Ingrediente: 25 dkg făină ZERO 6 și făină integrală (raport 1/1) 1 lingură de ulei de măsline 0.5 dl lapte călduță (temperatura corpului) 1 ling...

Detalii

Pizza dietetică

Cornulețe de vanilie

Dintr-o porție ies cca. 42 buc. cornulețe  Valoare nutrițională: la cornuleț ingrediente tradiționale ingrediente Dia-Wellness Energie: 35,76 Kcal/ 149,62...

Detalii

Cornulețe de vanilie

Cheesecake - paleo

Cheesecake light - paleo ingrediente primul strat (alb):2 dovlecei decojiți100ml lapte de cocos (sau lapte degresat)1 lingură de făină de cocos1 lingură de tărâ...

Detalii

Cheesecake - paleo

Felii mussli – de casă

Felii mussli – de casă Ingrediente:2 pumni de nuci (eu am pus migdale și nuci de acaju) se mai pot pune și nuci2 pumni de fructe uscate ( eu am pus curmale și p...

Detalii

Felii mussli – de casă

Paste fără carbohidrați

Paste fără carbohidrați 120g lapte de cocos, (sau lapte degresat)1 ou (poate fi înlocuit cu 65g de lapte de cocos)sare25g de psyllium husk măcinat cuptor preînc...

Detalii

Paste fără carbohidrați

Biluțe cocos

Biluțe cocos Ingrediente: (cca. 12 biluțe)40g Lapte praf de cocos 200ml apă15g șteverit50g nucă de cocos ras15g ulei de cocoscca 25-30g făină de cocosmigdale de...

Detalii

Biluțe cocos

Clătite de post - fără ouă, fără lapte

Clătite fără ouă, fără lapte Ingrediente clătite:70g Făină din fulgi de ovăz (fulgi de ovăz măcinat fin)1 linguriță de făină arorut150g apăvârf de cuțit de sare...

Detalii

Clătite de post - fără ouă, fără lapte

Plăcinte cu afine – la cuptor

Plăcinte cu afine – la cuptor Un desert foarte simplu, se prepară în câteva minute. Foarte adaptabil după gust, atât la aromă cât și la partea cu fructele  ...

Detalii

Plăcinte cu afine – la cuptor

Pâine crocantă - fără făină, fără ouă

Pâine crocantă este bună pentru Sandwich dar mai mult ca perfect și ca ceva de ronțăit. Ingrediente:250 g  migdale tocate (e bună și nuca sau alunele)100 m...

Detalii

Pâine crocantă - fără făină, fără ouă

Plăcintă cu fulgi de ovăz și vișine

Prăjitură cu fulgi de ovăz și vișine Ingrediente:pentru o formă de plăcinte de 30 cm250g fulgi de ovăz150 g făina de fulgi de ovăz (fulgii dați prin râșniță)50g...

Detalii

Plăcintă cu fulgi de ovăz și vișine

Paste din konjac cu brânză

Paste din konjac cu brânză (carbohidrați și calorii reduse) Prepară-l așa, și pastele nu vor fi cauciucate: Pentru o porție mare: Clătește bine 1 pachet de past...

Detalii

Paste din konjac cu brânză

Coșulete Lemon

Coșulețe Lemon Coșulețeingrediente: 100g tărâță de ovăz (sau fulgi de ovăz) 10g praf de cacaoVârf de cuțit de sare20g înlocuitor de zahăr 1:4Lapte degresat Prep...

Detalii

Coșulete Lemon

”Beigli” cozonac cu nucă

Cozonac ”Beigli” cu nucă (sau mac) Ingrediente: 60g făină de cocos80g eritrit75g făină de arorut (arrowroot)5g Psyllium husk45g cocomas½ linguriță de bicarbonat...

Detalii

”Beigli” cozonac cu nucă

Prăjitură de portocale

Prăjitură de portocale Aluat:250 ml lapte de cocos sau cocomas diluat5g făină de konjac (Printre altele, făina de konjac poate fi folosit și pentru înlocui...

Detalii

Prăjitură de portocale

Brânză spumoasă

Brânză spumoasă Aluat: 2 ouă100g brânză degresatăEritritol 1:4 după gustun vârf de cuțit de praf de copt2 linguri de tărâță de ovăzLe-am amestecat și într-...

Detalii

Brânză spumoasă

Supă de cremă de Broccoli - cu Konjac

Supă de cremă de Broccoli NoCarb: 500 gr broccoli3-4 linguri de iaurt sau cremă de migdale pentru gătit1/2 linguriță de făină de konjac 1 l apăsare - piper Desf...

Detalii

Supă de cremă de Broccoli - cu Konjac

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb: 1 pachet paste fidea NoCarb 250 ml suc de roșii (fără zahăr) sare-piper-busuioc-pătrunjel verde (după gust)2 caței ustur...

Detalii

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb

Gem de ANANAS (din dovlecel)

Gem de Ananas (din dovlecei) Ingrediente: 5 kg de dovlecei1 lingură de oțet0,85kg Eritritzeama de la o la lămâie4 arome de Ananas Maxaroma 3-4 cuișoare0,9l de a...

Detalii

Gem de ANANAS (din dovlecel)

Plăcinte cu mere McDon... (McLowCarb)

Plăcinte cu mere McDon...  (McLowCarb) Ingrediente aluat:•250 g Amestec făină CH 50%•5 Linguri de Ulei de cocos•10-12 linguri apă•1/2 linguriță sare Umplut...

Detalii

Plăcinte cu mere McDon... (McLowCarb)

Găluște cu brânză coapte

Găluște cu brânză coapte Ingrediente: 250g brânză degresată1 ou mic4 linguri de tărâță de ovăz (depinde cât este de umedă brânza)un praf de sareEritritol d...

Detalii

Găluște cu brânză coapte

Ciocolată Bounty de casă – fără zahăr

Ciocolată Bounty de casă – fără zahăr Ingrediente:200ml lapte de cocos80g ulei de cocos2-3 linguri eritrit120g nucă de cocos ras100 g ciocolată fără zahărSe top...

Detalii

Ciocolată Bounty de casă – fără zahăr

Chipsuri Cartofi

Chipsuri de cartofi Ingrediente:  2 cartofi2 linguri de ulei de măsline1/2 linguriță de sare1/4 linguriță de piper1/4 linguriță de usturoi1/4 linguriță de...

Detalii

Chipsuri Cartofi

Maioneză din konjac!

Maioneză din konjac! • 1 gălbenuș de ouă• 1 lingură de muștar• 1 lingură de ulei• sare, piper• 1 linguriță de făină de konjac• 200ml lapte de migdale (sau lapte...

Detalii

Maioneză din konjac!

Felii Paleo cu mere și nucă

Felii Paleo cu mere și nucă Ingrediente: 2 ouă (mici) 5 linguri eritritol (după gust) 100g nuci măcinate 100g făină de arorut 2 linguri făină de migdale 1 lingu...

Detalii

Felii Paleo cu mere și nucă

Chec Paleo

Chec - Paleo Aluatul cu vanilie:•3 ouă• interiorul unui baton de vanilie (din pacate eu am avut doar esență)•2 linguri de înlocuitor de zahăr D-W 1:4 (dacă folo...

Detalii

Chec Paleo

Ciocolata fierbinte cu arome indiene

Ciocolata fierbinte Cu arome indiene Sosește încetul cu încetul vremea când omul mai degrabă s-ar retrage într-o cameră încălzită, s-ar înfășura într-o pătură,...

Detalii

Ciocolata fierbinte cu arome indiene

Bilute Gerbeaud - Fără zahăr

Bilute Gerbeaud (Zserbo, Greta Garbo) Ingrediente:5g Praf de cacao degresat 25g Făină de migdale degresate15g nuci măcinate60g gem de caise fără zahăr 1 linguri...

Detalii

Bilute Gerbeaud - Fără zahăr

Tort de fructe cu cremă de brânză

Tort de fructe cu cremă de brânză Pișcot:2 ouă40g făină de in10g praf de cacao20g eritritol1 linguriță de praf de copt2 lingură de ulei de cocos4 linguri de apă...

Detalii

Tort de fructe cu cremă de brânză

Chifteluțe cu broccoli

Broccoli delicios Ingrediente:1 broccoli2 ouă2 linguri tărâță de ovăz2 linguri psyllium2 căței de usturoisare, piperAm aburit broccoli, l-am tăiat mărunt. Am ad...

Detalii

Chifteluțe cu broccoli

Rulou Low-Carb cu crenvurști

Rulou low-carb cu crenvurști Ingrediente:85g făină de in degresat65g tărâță sau fulgi de ovăz50g gluten de grâu50g unt25g smântână1 gălbenuș de ouă250g lapte că...

Detalii

Rulou Low-Carb cu crenvurști

Piept de pui Light cu mozzarella si rosii

Piept de pui Light cu mozzarella si rosii Ingrediente:500g piept de pui taiat felii subtiri100g mozzarella light2 rosii1 ardei gras1 ceapa mai mareBusuiocCondim...

Detalii

Piept de pui Light cu mozzarella si rosii

Desert - crema branza

Desert într-un minut Dăm căpșunii (sau orice fruct) prin blender Crema:Brânza, smântână, eritritol sau xilitol, zahăr vanilat, coajă rasă de lămâie – le amestec...

Detalii

Desert - crema branza

PRAJITURA CU COCOS – tarata de ovaz, konjac

PRAJITURA CU COCOS – tarata de ovaz, konjac Ingrediente:5 oua5 lingurite de tarata de ovaz½ pachet de praf de copt5 lingurite de inlocuitor de zahar D-W 1:4 (er...

Detalii

PRAJITURA CU COCOS – tarata de ovaz, konjac

BILUTE DE BRANZA

desert rapid BILUTE DE BRANZA Ingrediente:250 g Branza de vacacoaja unei lamaizeama unei jumatati de lamaiezahar vanilat D-W, sau esenta de vanilie25g inlocuito...

Detalii

BILUTE DE BRANZA

Gustare de ovaz cu branza

Gustare de ovaz cu branza Ingrediente:50 gr tarata de ovaz (sau fulgi de ovaz)0,5 dl lapte (sau apa)50 gr branzainlocuitor de zahar D-W 1:4 (eritritol 1:4)1 oup...

Detalii

Gustare de ovaz cu branza

Desert de branza racoritor -FARA ZAHAR

Deliciu racoritor:Ingrediente:100g branza50g afine congelate2 lingurite de inlocuitor de zahar 1:4 (eritritol 1:4 sau xilitol dar trebuie de 4 ori mai mult)scor...

Detalii

Desert de branza racoritor -FARA ZAHAR

Pizza Expres- Low Carb

Pizza Expres Low CarbIngrediente aluat:1 ou100 gr faina D-W 50% low carb 60-70 gr branza light1 lingurita praf de copt1 lingurita sare10 gr untura de cocos Pale...

Detalii

Pizza Expres- Low Carb

Plăcintă cu prune

Plăcintă cu prune Ingrediente: Aluat: 200 g făină pentru copt Dia-Wellness 125 g unt vagy margarină 1 linguriță de praf de copt Vârf de cuțit de sare 1 db gălbe...

Detalii

Plăcintă cu prune

Livrarea

transp

Livrare prin curier rapid ORIUNDE in țară cu doar 20 lei

Pentru comenzi la valori mai mari de 200 lei transportul este GRATUIT.
Livrare în 24-48 ore în zilele lucrătoare. (pe teritoriul României)

Modalitatea de plată

- Ramburs
- Transfer bancar
- Plată Online cu cardul prin sistemul Securizat MobilPay. - în curând

mod-platamodplata

Newsletter