Adio Grasime

Coş de cumpărături0

Politica de confidențialitate

Solicitare Acord și Informare generală cu privire la POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor www.adiograsime.ro. Pentru noi, având în vedere relația specială cu Dumneavoastra, este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură Confidențialitatea datelor Dumneavoastra. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul nostru, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale www.adiograsime.ro. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.adiograsime.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de www.adiograsime.ro. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, www.adiograsime.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

Cine suntem?

www.adiograsime.ro este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, înregistrată la ORC sub nr. .........., având CUI ...............

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

www.adiograsime.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dumneavoastra sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dumneavoastra în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care www.adiograsime.ro. va colecta și prelucra datele Dumneavoastra, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1) Înregistrare comandă sau cont pe site-ul www.adiograsime.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui comandă sau cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.adiograsime.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2) Procesarea formularului de contact/ ofertă

www.adiograsime.ro va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.adiograsime.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a www.adiograsime.ro

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dumneavoastra, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dumneavoastra a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

www.adiograsime.ro se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

3) Publicații / Newsletter 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicații / Newsletter a www.adiograsime.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Publicații / Newsletter a www.adiograsime.ro

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Publicației / Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al www.adiograsime.ro

 

Cine are acces la datele DUMNEAVOASTRA ?

www.adiograsime.ro , în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Adresă de corespondență: Brasov, România.

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dumneavoastra, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dumneavoastra. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii comunicare email - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
 5. Servicii juridice – nume, prenume, adresă;

 

Cât timp sunt stocate datele DUMNEAVOASTRA ?

www.adiograsime.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dumneavoastra, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

 

Care sunt drepturile DUMNEAVOASTRA ?

 1. dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dumneavoastra, www.adiograsime.ro. poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către www.adiograsime.ro. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar www.adiograsime.ro. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine www.adiograsime.ro. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea www.adiograsime.ro. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: ) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite 1) www.adiograsime.ro. să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 3) www.adiograsime.ro. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale www.adiograsime.ro. prevalează asupra drepturilor Dumneavoastra.; www.adiograsime.ro. va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către www.adiograsime.ro., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la www.adiograsime.ro. la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de www.adiograsime.ro. pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

www.adiograsime.ro a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii www.adiograsime.ro., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama www.adiograsime.ro. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul www.adiograsime.ro folosește identificatori de tip Cookie. Detalii citiți pe pagina Politica de utilizare Cookie-uri

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.adiograsime.ro este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către www.adiograsime.ro

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al www.adiograsime.ro. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al www.adiograsime.ro

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.adiograsime.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.adiograsime.ro.dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dumneavoastra. personale vor fi prelucrate de www.adiograsime.ro., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afine

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afineIngrediente (2-3 porţii):80g tărâțe de ovăz300ml lapte de migdale300ml apăSlimSugar după gust200g afine1 lingură...

Detalii

Budincă din tărâță (sau fulgi) de ovăz cu afine

Înghețată de vișine rapidă

Înghețată de vișine..și când căldura cea mai toridă te gonește afară din casă, atunci îți sosesc și musafirii anunțați din timp (când tocmai sunau la ușă)  ...

Detalii

Înghețată de vișine rapidă

Gem de căpșuni cu semințe chia

Gem de căpșuni cu semințe chia Ingrediente: 140-150g căpșuniîndulcitor (dacă este nevoie – eu am adăugat 1 linguriță – cca 5g - de înlocuitor de zahăr 1:4 D-W)1...

Detalii

Gem de căpșuni cu semințe chia

Waffe

 Waffe - sănătoase Ingrediente:2 ouă1 lingură de înlocuitor de zahăr 1:4½ lingură de smântână light1,5 lingură de lapte degresat1 linguriță de Maxaroma de...

Detalii

Waffe

Cheesecake - paleo

Cheesecake light - paleo ingrediente primul strat (alb):2 dovlecei decojiți100ml lapte de cocos (sau lapte degresat)1 lingură de făină de cocos1 lingură de tărâ...

Detalii

Cheesecake - paleo

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb       Am desfăcut un broccoli și l-am fiert în apa cu sare, dar numai într-atât să rămână totuși c...

Detalii

Piept de pui prăjit cu broccoli și orez NoCarb

Paste fără carbohidrați

Paste fără carbohidrați 120g lapte de cocos, (sau lapte degresat)1 ou (poate fi înlocuit cu 65g de lapte de cocos)sare25g de psyllium husk măcinat cuptor preînc...

Detalii

Paste fără carbohidrați

Cremă de brânză cu vanilie

Cremă de brânză cu vanilie Ingrediente:2 gălbenușuri de ouă200ml  lapte (degresat)        25g șteverit1 linguriță de făi...

Detalii

Cremă de brânză cu vanilie

Paste cu scorțișoare - NoCarb Stile

Paste cu scorțișoare – NoCarb stile Ingrediente:5g unt de cocos 5g scorțișoare2-3 linguri de eritrit1 linguriță de rom Kingston (nu este obligatoriu, însă combi...

Detalii

Paste cu scorțișoare - NoCarb Stile

Lapte de pasăre

Lapte de pasăre Ingrediente: 2 ouă25g Șteverit (de 4 ori mai dulce decat zahărul!!!)Esență de vanilie (vanilie bourbon)½  linguriță rasă de făină...

Detalii

Lapte de pasăre

Paste din konjac cu brânză

Paste din konjac cu brânză (carbohidrați și calorii reduse) Prepară-l așa, și pastele nu vor fi cauciucate: Pentru o porție mare: Clătește bine 1 pachet de past...

Detalii

Paste din konjac cu brânză

Paste Bolognese - cu paste din konjac

Paste Bolognese  - cu paste din konjac Rețetă preluată – mulțumim lui Martinka Dia ”Am luat ½ kg de carne de curcan (sau merge orice altă carne cu sub 7% g...

Detalii

Paste Bolognese - cu paste din konjac

Coșulete Lemon

Coșulețe Lemon Coșulețeingrediente: 100g tărâță de ovăz (sau fulgi de ovăz) 10g praf de cacaoVârf de cuțit de sare20g înlocuitor de zahăr 1:4Lapte degresat Prep...

Detalii

Coșulete Lemon

Lemon Curd - dietetic

Renumitul "Lemon Curd" – varianta dietetică Specialitate britanică. Poate fi consumat pe pâine, dar și la prăjituri. Se păstrează la frigider chiar și 7-10 zile...

Detalii

Lemon Curd - dietetic

Ciocolată de casă

Ciocolată de casă Ingrediente:250g lapte praf 0,1%60g înlocuitor de zahăr 1:4, sau 240g eritirt100ml apă100g unt de cocos40g Cacao degresat Preparare:Fierbem er...

Detalii

Ciocolată de casă

Paste cu smântână și pui

Paste konjac cu smântână și pui ingrediente : 250 g piept de pui tocat, 150 g șuncă de piept de pui tăiat fâșii, 1,5 păhărel de smântână degresată, 1 pachet tăi...

Detalii

Paste cu smântână și pui

Ghimbir confiat

Ghimbir confiat Poate fi un cadou deosebit, bun pentru ”pâinea episcopului”, biscuiți sau alte prăjituri, dar păstrat simplu la frigider deoarece copiilor le pl...

Detalii

Ghimbir confiat

Brânză spumoasă

Brânză spumoasă Aluat: 2 ouă100g brânză degresatăEritritol 1:4 după gustun vârf de cuțit de praf de copt2 linguri de tărâță de ovăzLe-am amestecat și într-...

Detalii

Brânză spumoasă

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle 1 pachet tăiței NoCarb Noodle200g Spanac1 lingură de ulei de cocos sau ulei de măsline50 ml lapte2 căței de usturoi2 ouăzeama de...

Detalii

Spanac cu tăiței NoCarb Noodle

Orez cu lapte – NoCarb Noodle

Orez cu lapte – NoCarb Noodle Ingrediente:• zeama unei lămâi • 1 pachet orez NoCarb Noodle• eritrit după gust• ¾ linguriță rasă de făină de konjac• Vanilie Bour...

Detalii

Orez cu lapte – NoCarb Noodle

Supă de cremă de Broccoli - cu Konjac

Supă de cremă de Broccoli NoCarb: 500 gr broccoli3-4 linguri de iaurt sau cremă de migdale pentru gătit1/2 linguriță de făină de konjac 1 l apăsare - piper Desf...

Detalii

Supă de cremă de Broccoli - cu Konjac

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb: 1 pachet paste fidea NoCarb 250 ml suc de roșii (fără zahăr) sare-piper-busuioc-pătrunjel verde (după gust)2 caței ustur...

Detalii

Pastă cu sos tomat în stil NoCarb

Piure de conopidă

Piure de conopidă 1 conopidă mediepuțină laptepuțin unt1 lingură vegetasarepiper Fierbem conopida, în apă condimentată (eu am folosit vegeta). Am strecurat-o, ș...

Detalii

Piure de conopidă

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz)

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz) 50 ml eritrit50 ml apă1 linguriță de ulei de măsline2 lingurițe praf de cacao degresat6 linguri de tărâță de ovăz2 lingur...

Detalii

Salam de biscuiți (din tărâță de ovăz)

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță Ingrediente:• 1 pachet de tăiței NoCarb Noodles• 250 g Piept de pui tocat• 1 ceapă roșie mică tăiat mărunt• 1 ling...

Detalii

Taiței NoCarb Noodles stratificate cu cărniță

Gem de ANANAS (din dovlecel)

Gem de Ananas (din dovlecei) Ingrediente: 5 kg de dovlecei1 lingură de oțet0,85kg Eritritzeama de la o la lămâie4 arome de Ananas Maxaroma 3-4 cuișoare0,9l de a...

Detalii

Gem de ANANAS (din dovlecel)

Găluște cu brânză coapte

Găluște cu brânză coapte Ingrediente: 250g brânză degresată1 ou mic4 linguri de tărâță de ovăz (depinde cât este de umedă brânza)un praf de sareEritritol d...

Detalii

Găluște cu brânză coapte

Brioșe cu brânză și cașcaval

Brioșe cu brânză și cașcaval Ingrediente:•1 ou•180 g brânză degresată•100 g smântână light•60 g cașcaval ras•20 g amidon de tapioca low carb (se poate și c...

Detalii

Brioșe cu brânză și cașcaval

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI - din țelină

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI  - din țelină Asta a început cu faptul, că mie nu-mi place(a) țelina. Gătit sau crud, nici măcar acum, pentru ca pur și simplu n...

Detalii

”CARTOFI” PRĂJIȚI SĂNĂTOȘI - din țelină

Pizza Dietetică

Pizza dietetică 200 g brânză degresată3-4 linguri de tărâță de ovăz1 ouă1 lingură de smântână lightoregano, busuioc, sare Preparare.:se amestecă ingredientele,...

Detalii

Pizza Dietetică

Chipsuri Cartofi

Chipsuri de cartofi Ingrediente:  2 cartofi2 linguri de ulei de măsline1/2 linguriță de sare1/4 linguriță de piper1/4 linguriță de usturoi1/4 linguriță de...

Detalii

Chipsuri Cartofi

Maioneză din konjac!

Maioneză din konjac! • 1 gălbenuș de ouă• 1 lingură de muștar• 1 lingură de ulei• sare, piper• 1 linguriță de făină de konjac• 200ml lapte de migdale (sau lapte...

Detalii

Maioneză din konjac!

Chips Zucchini

Chips Zucchini Ingrediente: 1 zucchini1 lingură de ulei de măsline, sau ulei de nucă de cocossare, condimente după gustPreparare:se preîncălzește cuptorul 100°C...

Detalii

Chips Zucchini

Mousse de ciocolată fierbinte

Mousse de ciocolată fierbinte Pentru ca să înceapă, sau să se termine bine ziua tuturor, un desert ”nevinovat” de la Angela. Mousse-ul de ciocolată fierbinte es...

Detalii

Mousse de ciocolată fierbinte

Plăcinta cu dovleac

PLACINTA CU DOVLEAC VIOLETABLATUL6 oua300gr branza degresata6 linguri tarate de ovaz1 lingurita faina de konjac 3 linguri lapte praf degresatindulcitor Eri...

Detalii

Plăcinta cu dovleac

Plăcinte cu prune

PLACINTA CU PRUNESe consuma in ConsolidareBlatul este dupa reteta de la Violeta Tudorica : Reteta la blatul de la placinta: 8 oua, 8 linguri tarate de...

Detalii

Plăcinte cu prune

Pâine nefrământată - Dukan

PAINE NEFRAMANTATASe consuma in ConsolidareDe obicei fac painea la masina de paine dar am zis sa fac o schimbare, sa incerc si altfel de paineSe face usor, nu n...

Detalii

Pâine nefrământată - Dukan

Chipsuri cu somon și făină de konjac

CHIPSURI CU SOMON SI FAINA DE KONJACSe poate consuma inca din AtacIngrediente5 albusuri de ou200gr somon afumat4 linguri tarate de ovaz1 lingurita rasa Faina de...

Detalii

Chipsuri cu somon și făină de konjac

BRIOȘE FOARTE PUFOASE

BRIOSE FOARTE PUFOASESant fara tarate de ovaz, fara tolerate se pot consuma inca din Atac Ingrediente :3 oua100gr branza degresataindulcitor ( Eritrit ) du...

Detalii

BRIOȘE FOARTE PUFOASE

CHIPSURI CU BRANZA

CHIPSURI CU BRANZA(rețetă de la Mamy Vio)Ingrediente: 4 oua4 linguri tarate de ovaz( in Atac puneti doar 3 linguri )1 lingurita rasa Faina de konjak&n...

Detalii

CHIPSURI CU BRANZA

MOZAIC CU FAINA DE KONJAC

MOZAIC CU FAINA DE KONJAC(rețetă de la Mamy Vio)Ingrediente: 6 oua700gr branza degresata1 lingurita Faina de konjak Xilit dupa gust 1 pachet Shir...

Detalii

MOZAIC CU FAINA DE KONJAC

Lasagne din paste konjac

Lasagne din konjac Ingrediente:- 1 ceapa roșie- 2 căței de usturoi- 100g ciuperci (sampinioane)- 1 borcănel de tomate /fără zahăr și sare/ - piept de pui tocat-...

Detalii

Lasagne din paste konjac

RULADA CU DOVLEAC SI FAINA DE KONJAC

RULADA CU DOVLEAC SI FAINA DE KONJACrețetă de la Mamy Vio5 ouadovleac rasXilit dupa gust 1 lingurita scortisoaragoji1 lingurita Faina de konjac1 lingu...

Detalii

RULADA CU DOVLEAC SI FAINA DE KONJAC

SHIRATAKI CU FAINA DE KONJAC

SHIRATAKI CU FAINA DE KONJACrețetă de la Mamy VioIngrediente: 500gr branza degresata4 oua1 pachet Shirataki de konjac Xilit dupa gust1 lingurita...

Detalii

SHIRATAKI CU FAINA DE KONJAC

Cozonac Trandafir

COZONAC TRANDAFIRDUKANrețetă de la Mamy VioIngrediente: 270ml apa ( sau lapte degresat )2 lingurite faina konjac6 linguri tarate de ovaz3 linguri tarate de...

Detalii

Cozonac Trandafir

Înlocuitor rapid de pâine

Cel mai rapid înlocuitor de pâine (dieta: Dukan, Low-carb, dietetic, diabetic)Ingrediente: 2 linguri de tărâță de ovăz1 lingură de brânză light1 linguriță de pr...

Detalii

Înlocuitor rapid de pâine

Brioșe Bounty

Brioșe bounty paleo, low carb, vega, diabetPișcotul:50g Făină de nucă de cocos degresat1 lingură de cacao1 lingura de ulei de cocos4 linguri de eritritol sau xi...

Detalii

Brioșe Bounty

Paste Shirataki cu sos de cașcaval

Paste Shirataki (NoCarb) cu sos de cașcaval șuncă de piept de pui2 cuburi de brânză topită (Light)Cremă de cașcaval Light½ pachet de tăiței Shirataki (noCa...

Detalii

Paste Shirataki cu sos de cașcaval

Cină ușoară și sățioasă

O cină ușoară! o cină ușoară și rapidă, gustoasă și potrivită la diete. 1 ou, legume cât cuprinde, am pus tot ce am găsit prin cămară (în funcție de dietă): 1 r...

Detalii

Cină ușoară și sățioasă

Ruladă cu cremă de brânză

Ruladă cu brânzăFĂRĂ ZAHĂR, FĂRĂ FĂINĂ (pentru Dukan, Paleo, diabetic, dietetic, sensibili la lactoză, la gluten) Ingrediente:Pișcot:4 ouăîndulcitor natural (eu...

Detalii

Ruladă cu cremă de brânză

Dressing pentru salată cu făină de konjac

Dressing pentru salată Făina de konjac nu este bun doar pentru ca înainte de masă să ne umple stomacul și să ne taie pofta. Este perfect și pentru utilizarea ei...

Detalii

Dressing pentru salată cu făină de konjac

Sărmăluțe în foi de viță cu paste konjac

Sărmaluțe în foi de viță - cu bob de orez Konjac, Ingrediente:300g piept de pui dezosat250g bob de orez din konjac100g gălbiori1 ceapă roșie mai mărișoarăsare,...

Detalii

Sărmăluțe în foi de viță cu paste konjac

Tort din Paste Konjac

Tort din Paste Konjac Ingrediente:-1 pachet paste NoCarb- 20 g tărâță de ovăz- 250 g brânză degresată- 3 ouă-1 lingură înlocuitor de zahăr 1:4 (eritritol 1:4)&n...

Detalii

Tort din Paste Konjac

Piept de pui cremos – cu Konjac

Piept de pui cremos – cu Konjac Ingrediente:1 piept de pui dezosat1 linguriță de untură de cocos sau ulei de măslinesare, piper – după gust2-3 linguri de smântâ...

Detalii

Piept de pui cremos – cu Konjac

Budincă konjac de cacao - Low Carb

Budincă cu cacao – Low Carb …care nu e doar o budincă… Ingrediente:2 linguri de lapte praf 0,1% (T-POR)100 ml apă1 linguriță rasă de făină de konjac1 linguriță...

Detalii

Budincă konjac de cacao - Low Carb

Supă Orientală cu fidea de Konjac

Supă Orientală cu fidea de Konjac 1 morcov1pătrunjel1/3 praz½ ardei gras5-7 felii subțiri de ghimbirgermeni de bambusgermeni de grâu1 ciupercă Pleurotus (m...

Detalii

Supă Orientală cu fidea de Konjac

Chiflă Dukan

Chiflă Dukan Ingrediente:2 linguri de tărâță de ovăz2 linguri de tărâțe de psyllium100g Branză1 ou1 lingură de gluten2 lingurițe de drojdie uscatăun praf de sar...

Detalii

Chiflă Dukan

Pilaf de orez cu tumeric - NoCarb Noodle

Pilaf de orez cu tumeric    Ingrediente:       1 pachet bob de orez  NO CARB NOOdles       1 ceapa ...

Detalii

Pilaf de orez cu tumeric - NoCarb Noodle

Ghiveci in mod unguresc –”Lecsó” varianta diabetica

Ghiveci in mod unguresc –”Lecsó” varianta diabetica Ingrediente:500 g Ardei gras3 rosii1 ceapa galbenaUntura de cocos sau ulei de masline1 pachet de ”orez” NOCA...

Detalii

Ghiveci in mod unguresc –”Lecsó” varianta diabetica

Concurs

CONCURS Rețetele se trimit cu poze pe office@adiograsime.ro, care vor fi postate de catre noi in mai multe grupuri, menționând userul care a trimis rețeta....

Detalii

Concurs

Caserolă de pui cu paste KONJAC – Low Carb

Caserolă cu pui cu paste konjac – Low CarbIngrediente / 4 porții§  1 pachet de nocarb noodle (tăiței) §  200 g piept de pui dezosat§&nb...

Detalii

Caserolă de pui cu paste KONJAC – Low Carb

Tăiței NOCarb cu sos carbonara cu bacon

NoCarb Noodle tăiței cu sos carbonara cu bacon.Carbonara:sarepuțin ulei de măsline300 g bacon afumat4 căței de usturoi2 ouă200 g cașcaval ras100 g parmezan...

Detalii

Tăiței NOCarb cu sos carbonara cu bacon

Paste cu cascaval si rosii - Low Carb

Paste cu cascaval si rosii1 pachet de paste NoCarb  100 g (light) crema de cascaval  70 g Bucati de rosii in bulion  dupa gust rosii cherry si mo...

Detalii

Paste cu cascaval si rosii - Low Carb

RISOTTO No Carb (paste din konjak)

Risotto NoCarb Noodle (pasta din konjak in forma de orez)Ingrediente / 4 portii2 linguri de untura de cocos sau ulei de măsline1 capatana mica de ceapa gal...

Detalii

RISOTTO No Carb (paste din konjak)

Livrarea

transp

Livrare prin curier rapid ORIUNDE in țară cu doar 20 lei

Pentru comenzi la valori mai mari de 200 lei transportul este GRATUIT.
Livrare în 24-48 ore în zilele lucrătoare. (pe teritoriul României)

Modalitatea de plată

- Ramburs
- Transfer bancar
- Plată Online cu cardul prin sistemul Securizat MobilPay. - în curând

mod-platamodplata

Newsletter